Primer viatge

 GBBS Records – 1989
1. Cul-de-sac
2. Dedicatòria
3. Mediterrània
4. Burlesca
5. Quimera
6. Màgica voliaina
Discografia