El complot dels anells

 GBBS Records – 1989
Cara A:
1. Mort del president
2. Funeral
3. Tema de Mike
4. Segrestament al molí
5. Montserrat
6. Parlament
7. Monòlit
8. Tema d’amor
9. Parking Boix
10.Vídeo Guàrdia Civil
11.Escales Parlament
Cara B:
1. Record d’amor
2. Fotografies
3. Entrevista FAP
4. Banyoles.
5. Moto de nit
6. Estudis T.V.
7. Sabotatge
8. Apertura dels Jocs
9. Helicòpter
10.Diables
11.Rendició i venjança
Discografia