Canigó – El llibre de les bésties.

 Picap – 1999
CD-1 : Canigó.
1. Obertura
2. Aplec
3. Fallaires
4. Meditació de Gentil
5. Fades
6. Gentil i Flordeneu
7. Guifré mata Gentil
8. Dolor de Flordeneu
9. El dol de les fades
10.L’ermita de Sant Guillem
11.Guerra del moro
12.L’absència de Gentil
13.L’enterrament
14.Penediment de Guifré
15.El lament de Guisla
16.La mort dels comtes
17.El comiat de les fades
18.Cant final
19.Obertura (reprise)
L’estona de filar
20.L’estona de filar
CD-2 : El llibre de lesbésties.
1. El llibre de les bèsties
2. Sentí d’amor delit
Venda on-line: http://www.actualrecords.com
Discografia