El retaule de la Llum

 Orfeó Manresà – 2000
1.- Cançó del mercat
2.- Duet de Bernat i Maria
3.- Desig celestial
4.- Cant de la ciutat lleial
5.- Himne popular de la sèquia
6.- Ària reial
7.- El moment de l’enfrontament
8.- Còlera episcopal
9.- Himne dels esclaus
10.- Clama el poble
11.- L’honor de la ciutat
12.- Duet del poder
13.- La pesta negra
14.- Duet de Karim i Alba
15.- El braç armat
16.- Apoteosi de la concòrdia
17.- Apoteosi de la llum
Discografia