Més enllà d’un bosc

 Eme – 2002
1.- Excepcional.
2.- Gens
3.- Fugir
4.- El temps
5.- El seu nom
6.- Maleïda
7.- Tan sols
8.- Melodia Natura
9.- Miracle
10.- Mestratge
11.- Canvi
12.- Cançó de dol
Discografia