Solitut

 Picap – 2005
1.- La pujada
2.- Claror
3.- Sol de Murons
4.- El torrent de Mala-Sang
5.- Floridalba
6.- Primavera
7.- La festa de les roses
8.- Mal de muntanya
9.- El Cimalt
10.- En la Creu
11.- La nit aquella
12.- La davallada
Venda on-line: http://www.actualrecords.com
Discografia