Jazz Nadal

 Picap – 2012
1.- El noi de la mare.
2.- Santa nit.
3.- El desembre congelat.
4.- El cant dels ocells.
5.- Escolteu, els àngels canten.
6.- Adeste fideles.
7.- Les dotze van tocant.
8.- Fum, fum, fum.
Manel Camp – Llibert Fortuny – Mireia Farrés
Web: www.jazznadal.com
Venda on-line: www.picap.cat
< Discografia