Programa

 —
1.- Bondat.
2.- Grandesa.
3.- Eternitat.
4.- Poder.
5.- Saviesa.
6.- Voluntat.
7.- Virtut.
8.- Veritat.
9.- Glòria.
10.- Conversió.
11.- Determinació.
12.- Art.
 —
ART